Regulamin konkursu “Czarny konkurs”

REGULAMIN KONKURSU „Czarny konkurs!” I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwaw konkursie prowadzonym pod nazwą "Czarny konkurs", zwanym dalej Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest 3Flow Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przyul. Chorzowskiej 150, bud. B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000667619, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP: 9492215342, REGON: 366751889, zwana dalej Organizatorem. 3. Koordynatorem konkursu jest 3Flow Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 150, bud. B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000667619, kapitał…

0 Komentarzy

Suplementy diety – czym są i jak je stosować?

Czym są suplementy diety i jak je stosować? Czy mogą szkodzić? Czy istnieją sytuacje, w których nie zaleca się ich przyjmowania? Czy zażywanie suplementu trzeba konsultować z lekarzem? Odpowiadamy na najbardziej nurtujące pytania. Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku suplementem diety można określać produkt, który składa się  z substancji odżywczych    i traktowany jako uzupełnienie normalnej żywności. Powinien być on skoncentrowanym źródłem witamin, minerałów lub innych substancji. Suplement musi być wytwarzany i wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie (tabletki, kapsułki, proszek, płyn). Suplementy diety zawierają zazwyczaj niewielkie ilości substancji czynnej, dzięki czemu są sprzedawane bez recepty. Nie oznacza to jednak, że ich sprzedaż nie jest w ogóle kontrolowana! W Polsce warunki dopuszczenia…

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania